Geometer's Sketchpad 5.0 - Phần mềm vẽ hình học


Đây là phần mềm vẽ hình rất hay hiện nay đã hỗ trợ Unicode.
Tải phần mềm tại: http://gsp5.s3.amazonaws.com/InstallSketchpad.zip
Đăng ký:
License Name: thongnong VUAUJR
Authorization Code: D7F674FA
Phần mềm này đã được việt hóa tương đối:
http://www.mediafire.com/?5wtnmqllbby